فرم نظرسنجی

مشخصات فردی
نحوه نوبت‌دهی
نحوه برخورد و پاسخ گویی متصدی پذیرش
ارائه اطلاعات در مورد هزینه‌ها و بیمه
سرعت عمل و عدم اتلاف وقت
نظافت و بهداشت اتاق، سالن انتظار و سرویس‌های بهداشتی
نحوه درمان پزشک
نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک
نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک
حضور به موقع پزشک در کلینیک
رعایت نکات بهداشتی توسط پزشک
ارائه نکات پس از درمان توسط پزشک
دقت و مهارت دستیار
نحوه برخورد و پاسخگویی دستیار
توجه دستیار به حفظ آرامش بیمار حین درمان
میزان رضایت شما از کلینیک ارغوان
چنانچه لازم باشد مجددا تحت مراقبت قرار گیرید این کلینیک را انتخاب می‌کنید؟
آیا این کلینیک را به اقوام و آشنایان پیشنهاد می‌کنید؟